KADRA KOLONII W STARZYNIE
    Wyjazdy na obozy i kolonie organizuję od 1992 roku (obóz sportowy w Narwi). Zorganizowałem także 
dwa obozy wędrowne Wolsztyn - Sława ( 1993-1994), obozy turystyczno-sportowe w Wejherowie             
( 1995r.)oraz  w Trzebiatowie (1996-1997). 
Od 1998 roku nowym miejscem pobytu jest nowoczesna szkoła w Starzynie, która dysponuje bardzo 
dobrą bazą( olbrzymia kubatura pomieszczeń, hala spotrtowa a od 2011 zespołem sztucznych boisk - 
ORLIK). 
Uniezależnia nas to od warunków pogodowych i gwarantuje dobrą zabawę i dużą dawkę gier i zabaw 
sportowych w razie niepogody.
Na co dzień pracuję w SP nr 5 w Dzierżoniowie oraz prowadzę zajęcia z nauki i doskonalenia pływania 
dla klas I - III i IV- VI.      
                                                                    
      /span>
       p. Krysia - wychowawca, nauczyciel 
dyplomowany nauczania wczesnoszkolnego
                w SP nr 3 w Dzierżoniowie
   p. Asia - wychowawca, nauczyciel       
            dyplomowany j. polskiego           
          w SP nr 5  w Dzierżoniowie
p.Grzegorz - nauczyciel dyplomowany           
         wych. fizycznego w SP nr 5                     
 w Dzierżoniowie, instruktor pływania i 
narciarstwa zjazdowego,  ratownik wodny WOPR,  
                   kierownik kolonii
      p.Marek - wychowawca, nauczyciel 
dyplomowany,  informatyk - mechatronik, 
nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 1 
                     w Dzierżoniowie
strona główna
p.Aneta - wychowawca, instruktor 
pływania, ratownikWOPR, instruktor 
aerobiku i aqua aerobiku