Cena podstawowa kolonii wynosi 1200,00 zł. Obejmuje ona wszystkie 
świadczenia: przejazd, wyżywienie, bilety wstępu.
Zapisy bezpośrednio w Szkole Podstawowej nr 5 os.Błękitne 25 (na dużej 
sali gimnastycznej) lub u Pani Krystyny Wirth w Szkole Podstawowej
 nr 3  w Dzierżoniowie. 
Numer konta: 19 9527 0007 0054 7387 2000 0001

Przed wpłatą proszę        
o kontakt telefoniczny z organizatorem. Pytania można
 kierować  na adres 
grzegolis@op.pl (w temacie proszę wpisać "kolonia").
Strona główna