POWRÓT
Cena obozu wynosi 1200,00 zł . Obejmuje ona wszystkie świadczenia: przejazd, wyżywienie, koszty  
karnetu, ubezpieczenie NW . 
  Opcjonalnie dla zainteresowanych wyjazd do term BANIA w Białce Tatrzańskiej  - dodatkowa opłata  
50,00 zł. 
                                             Numer konta  19 9527 0007 0054 7387 2000 0001      
                                         Uczniowski Klub Sportowy 5 przy SP nr 5 os.Błękitne 25  58-200 Dzierżoniów 
 W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika obozu. 
 Zapisy bezpośrednio w Szkole Podstawowej nr 5 u p. Grzegorza Lisiaka lub w Szkole Podstawowej nr 3  
u p. Krystyny Wirth. Pytania można kierować do organizatora na adres grzegolis@op.pl